Hermod Lannung

 

Ruslandskonferencerne er en årligt tilbagevendende begivenhed som traditionelt arrangeres af Dansk-Russisk Forening i samarbejde med FN-forbundet, Radikale Venstres udenrigspolitiske udvalg og en række skiftende samarbejdspartnere gennem årene.

Konferencerne afholdes normalt en fredag eftermiddag på Christiansborg og med en minikonference dagen før hos en af vores provinsafdelinger.

Så vidt muligt har vi haft besøg af 2-3 russiske indledere, hvortil kommer en række danske indledere og debattører, som matcher vore russiske gæster - og de temaer konferencerne afvikles under.

Ved udløbet af 2016 har vi gennemført 28 konferencer. Når alle disse konferencer har været muligt at gennemføre skyldes det først af alt en årlig støtte til konferencernes afvikling fra Hermod Lannungs Fond.

Vi føler derfor et særligt ansvar for, at konferencerne afvikles i Lannungs ånd. Han var landsformand fra 1974 indtil 1996, hvor han døde, 101 år gammel.

Hermod Lannung var aktivt medlem af Det Radikale Venstre, som han repræsenterede i Folketinget og ikke mindst i FN.

Jeppe Kofod
Yevgeny Primakov
Anna Politkovsakaya
Flemming Splidsboel Karsten Møller