Tilmelding
Af hensyn til Folketingets sikkerheds-bestemmelser er tilmelding nødvendig.
Tilmelding kan kun ske via NemTilmeld inden mandag d. 11. november 2019 kl. 12:00. Registreringsgebyr kr 50-
Vi gør opmærksom på, at indtjekningen i Folketinget tager lang tid pga. sikkerhedsbestemmelserne. Kom derfor i god tid – adgang fra kl. 12.15.

Регистрация
Регистрация необходима из-за правил безопасности в здании парламента. Регистрация осуществляеться через NemTilmeld не позднее 11 ноября 2019 в 12:00.
Поскольку из-за правил безопасности, процедура регистрации участников может занять долгое время , мы рекомендуем вам прибыть заблаговременно. Двери открываются в 12:15.

Registration
Registration is necessary because of the safety regulations in Parliament.
Registration is possible through NemTilmeld until Monday Novemenber 11th. 12.00 o'clock. Registration fee: kr 50-.
As the checking-in procedure takes a long time because of safety regulations, we advise you to arrive early – admission from 12.15.

Konferencesprogene er dansk og russisk. Simultantolkning dansk – russisk – dansk: Elena Buggeskov og Sten Jacobsen

Ordstyrer: Kim Frederichsen (Ph.d.)

Синхронный перевод с датского на русский язык и с русского на датский язык: Елена Буггесков и Стен Якобсен.

Модератор: Ким Фредериксен (Кандидат наук)

Den 31. Ruslandskonference
Fredag den 15. november,2019
13.00 – 17.30
Fællessalen; Christiansborg

31-ая ежегодная конференция по актуальным российским вопросам
15 ноября 2019 год
13:00-17:30
Общий Зал, Христиансборг

The 31th Russian Conference:
Friday November 15, 2019
13.00 – 17.30
Fællessalen, Christiansborg (Danish Parliament)

 Program:

Konferencen er arrangeret af Dansk-Russisk Forening i samarbejde med FN-forbundet, Det radikale Venstres Internationale Udvalg, Den danske Helsinki-Komité for menneskerettigheder og Østersø NGO Netværk med økonomisk støtte fra Hermod Lannungs Fond:

Конференция организована Датско-российской ассоциации вместе с Союзом ООН, Международным комитетом Социально-либеральной партии, Датским Гельсинского Комитета за право человека при экономинистическoй и ?? помощи Фонда им. Хермода Ланнунга.

   
Se billeder fra Ruslandskonference 31: klik her
 

.
Program - программа
Danmark, Rusland og mulighederne for samarbejde i Europa

Дания, Россия и возможности сотрудничества в современной Европе

13.00 – 13.10 Martin Lidegaard (MF, Radikale Venstre, tidl. Udenrigsminister): ”Velkomst på vegne af Folketinget”

Мартин Лидегаард (Член парламента от Социально-Либеральной Партии, бывший министр иностранных дел): ” Приветствие от имени Парламента”.

  Tale         синхронный перевод

13.10 – 13.15 Karsten Fledelius (Landsformand, DRF): ”Velkomst på vegne af arrangørkredsen”

Карстен Фледелиус (Председатель Датско-Российской Ассоциации): “Приветствие от имени организаторов”

  Tale         синхронный перевод

  Mindeord om Asger Pedersen         Памятник Асгеру Педерсену
Indledning - Введение
13.15 – 13.30 Karsten Fledelius (Lektor emeritus): ”Fjendebilleder: Faktiske, kunstige og deres overvindelse”

Карстен Фледелиус (Лектор в отставке):»Представления о врагах:фактические,созданные искуственно и как их преодолеть.»

    Tale         синхронный перевод

1. session: Mellemstatsligt samarbejde

Сессия 1: Межправительственное сотрудничество

13.30 – 13.50 Claus von Barnekow (tidl. dansk Europarådsambassadør): ”Rusland og Ruslands arbejde og deltagelse i internationale organisationer, eksemplificeret ved Europarådet”

Клаус фон Барнеков (бывший посол Дании в Совете Европы): "Россия и её работа и участие в международных организациях на примере Совета Европы"
 

  Tale         синхронный перевод

13.50 – 14.10 Julia Bardun (vicedirektør, Det Statslige Center for Samtidskunst, Østersøfilialen): ”Kulturelt samarbejde som en sfære for tilnærmelse: Fra en præsentation af de bedste samarbejdsmuligheder til den fælles formgivning af fremtiden”

Юлия Бардун (заместитель директора,Государственный Центр Современного искусства, Балтийский филиал): “Культурное сотрудничество как пространство сближения: от представления лучших практик к совместному формированию будущего»

  речь         Simultantolkning
  Presentation

14.10 – 14.30 Artem Markarjan (Direktør, Russisk Center for Videnskab og Kultur): ” ’Russia in Scandinavia’ – digital teknologi og temabegivenheder i opbygningen af offentlige relationer mellem Danmark og Rusland”

Артём Маркарян (Директор, Российский Центр Науки и Культуры): “ ”Россия в Скандинавии” - цифровая технология и тематические события в построении общественных отношений между Данией и Россией»

    речь        Simultantolkning
  Presentation

14.30 - 14.50 Spørgerunde

Вопросы и обсуждение

  Blandet / смешанный         речь - синхронный перевод
  Tale og simultantolkning

Pause - Пауза
14.50 - 15.20 Kaffepause - Пауза
2. session: Handelssamarbejde

Сессия 2: Торговое сотрудничество

15.20 - 15.40 Teodor Sjtilkind (Direktør for EU-Rusland relationer ved Energistyrelsen under Den russiske føderations energiministerium): ”North Stream 2 og det dansk-russiske energisamarbejde”.

Теодор Штилькинд (Директор по вопросам сотрудничества с ЕС Российского энергетического агентства Министерства энергетики Российской Федерации): « О проекте Северный поток 2 и сотрудничестве Дания – Россия в сфере энергетики»

  реч       simultantolkning
  Presentation

15.40 - 16.00 Hans Mouritzen (seniorforsker, DIIS): ”Spillet om Nordstream 2”

Ганс Моуритзен (старший научный работник, ДИМИ): "Игра о Северном потоке 2"

  Tale       синхронный перевод

16.00 - 16.20 Spørgerunde

Вопросы и обсуждение

  Blandet / смешанный         речь - синхронный перевод
  Tale og simultantolkning

3. session: NGO samarbejde

Сессия 3: Сотрудничество НкО

16.20 - 16.40 Jens William Grav (Østersø NGO Netværk, Danmark): ”Samarbejdet med russiske NGO'er”.

Енс Виллиям Грав (Балтийский Отдел НПО в Дании): ”Сотрудничество с российскими НКО”

  Tale         синхронный перевод
  Præsentation

16.40 - 17.00 Polina Filippova (EU-Russia Civil Society Forum): ”Det russiske civilsamfunds chagrine skind. Udfordringer og muligheder”

Полина Филиппова (Гражданский Общественный Форум ЕС-Россия): "Шагреневая кожа российского гражданского общества. Вызовы и возможности"

  речь         Simultantolkning

17.00 - 17.20 Spørgerunde

Вопросы и обсуждение

  Blandet / смешанный         речь - синхронный перевод
 Tale og simultantolkning

Afslutning - окончание
17.20 - 17.30 Karsten Fledelius: ”Afslutning og perspektivering”

Карстен Фледелиус: "выступает с заключительным докладом"

  Tale         синхронный перевод

 Omtale: