Program:
   
 

13.00 – 13.10 Zenia Stampe (MF, Radikale Venstre): Velkomst på vegne af Folketinget.

Ксения Стампэ (член Парламента Социально-либеральной партии ): Приветсвие от имени Парламента

tale

13.10 – 13.15 Karsten Fledelius(universitetslektor, foreningens landsformand): Velkomst på vegne af Dansk-Russisk Forening

Карстен Фледелиус(лектор Копенгагенского Университета, Председатель Датскороссийской ассоциации): Приветсвие от имени Датско-российской ассоциации

tale

13.15 – 13:35 Artjom Markarjan (dr.pharm., direktør for Russisk Center for Videnskab og Kultur i København): ”Det føderale agentur for SNG landene, statsborgere boende i udlandet og internationalt humanitært samarbejde (Rossotrudnitjestvo): 90 års public diplomacy”

Артем Маркарян (руководитель РЦНК): ”Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). 90 лет общественной дипломатии"

Presentation       simultantolkning

13.35 – 14:05 Sergej Mitrokhin (Formand, Jabloko): "Ruslands udenrigspolitik. Hovedmotiver og hovedinteresser"

Сергей Митрохин (председатель партии Яблоко): ”Внешняя политика России: основные мотивы и интересы”.

simultantolkning

14:05 – 14:35 Per Carlsen (seniorrådgiver Baltic Development Forum, tidl. dansk ambassadør i Rusland): ”Myter og realiteter, propaganda og mistillid”

Пэр Карлсен (старший советник Балтик Девелопмент Форум, бывший датский посол в России): "Мифы и реалии, пропаганда и недоверие"

tale

14:05 – 14:35 Spørgsmål fra publikum til Artjom Markarjan, Sergej Mitrokhin og Per Carlsen

Вопросы слышателей к А. Маркаряну, С. Митрохину, П. Карлсену

tale og simultantolkning

15.10 – 15.50 Kaffepause

Кофе-брейк

15.50 – 16.20 Jekaterina Tjimiris (Projektleder, Russian International Affairs Council): “NGO’er som redskab til at skabe tillid i internationale relationer”.

Екатерина Чимирис (программный менеджер Российского Совета по Международным Делам): "НКО как инструмент укрепления доверия в международных отношениях"

презентация     simultantolkning

16.20 - 16.50 Flemming Splidsboel Hansen (ph.d., seniorforsker, Dansk Institut for Internationale Studier): ”Rusland og Vesten: Er der en vej ud af krisen?”

Флэмминг Сплидсбоэл Хансен(старший научный сотрудник Датского Института Международных Дел): ”Россия и Запад: Есть ли выход из кризиса?”

Præsentation     tale

16.50 – 17.20 Spørgsmål til Jekaterina Tjimiris og Flemming Splidsboel Hansen

Вопросы слышателей к Е. Чимирис, Ф. Сплидсбоэл

tale og simultantolkning     annoncering af Grundtvig IV

17.20 – 17.30 Karsten Fledelius (landsformand): Afslutning og perspektivering

Карстен Фледелиус выступает с закрытным докладом

tale

 

 Omtale:

Provinskonference
2015
Titel: Ruslands rolle i verdenssamfundet: 3 russiske synspunkter
Sted: Syddansk Universitet, lokale U50A, Odense
Tid: Torsdag den 26. november, kl. 14:15-18:00
Arrangør: Dansk Russisk Forening Fyn
IntRpol
SILBA Fyn

med økonomisk støtte fra Hermod Lannnungs Fond
Program

14:15-14:18Velkomst ved repræsentant for IntRpol
14:18-14:21Velkomst ved repræsentant for SILBA Fyn
14:21-14:25Velkomst ved Kim Frederichsen
14:25-15:05Artjom Markarjan, dr.pharm., direktør for Russisk Center for Videnskab og Kultur i København: ”Det føderale agentur for SNG landene, statsborgere boende i udlandet og internationalt humanitært samarbejde (Rossotrudnitjestvo): 90 års public diplomacy”
15:05-15:45Sergej Mitrokhin, formand, Jabloko: Ruslands udenrigspolitik: Hovedmotiver og hovedinteresser.
15:45:16:05Pause
16:05-16:25Jekaterina Tjimiris, Projektleder, Russian International Affairs Council: “NGO’er som redskab til at skabe tillid i internationale relationer”
16:25-16:45Jens Ringsmose, Institutleder: ”En kommentar”
16:45-17:50Spørgsmål fra tilhørerne.
17:50-18:00Afslutning ved repræsentant for IntRpol

 Omtale:


(foto Jabloko)