Dansk-Russisk Forening

Hermod Lannung

Ingemar Wagner

Leo Pilgaard

Dansk-Russisk Forening blev stiftet den 23.april 1924. Indtil Sovjetunionens opløsning hed foreningen Landsforeningen til Samvirke mellem Danmark og Sovjetunionen.

Landsforeningens formål er ved folkeoplysende og kulturel virksomhed og øvrige aktiviteter at fastholde og udvikle de mellemfolkelige forbindelser mellem Danmark og Rusland og udvikle samarbejdet mellem de to landes befolkninger, samt virke for fred, demokrati og menneskerettigheder.

Foreningen gennemfører oplysningsaktiviteter, der belyser og bidrager til at forbedre forholdet mellem de to nationer. Centralt arrangeres der Ruslandskonferencer på Christiansborg og i provinsen, der fokuserer på emner, der har betydning for de to landes politiske og kulturelle forhold. Lokalt gennemføres der møder der tilsvarende bidrager til oplysning om forholdene i Rusland og udvikler de kulturelle forbindelser.
Dansk-Russisk Forening er organiseret i en Landsforening med en Landsledelse samt en lokalforening i hver af de fem Regioner. Hver af de fem Lokalforeninger har deres egen vedtægter og ledelse.

En lang række markante personligheder har gennem årene været aktive i foreningen. Til venstre ses Hermod Lannung og Ingmar Wagner og Leo Pilgaard -  til højre, Alfred Jensen, Berhard Tastesen og Asger H. Pedersen.

Alfred Jensen

Bernhard Tastesen

Asger H. Pedersen

 

 

  Denne side er revideret: 09. februar 2010