Medlem af Dansk-Russisk Forening

Sådan bliver du personligt medlem af Dansk-Russisk Forening
  1. Det er kun muligt at melde sig ind ved at tilslutte sig en af foreningens lokalafdelinger.
  2. Du bliver medlem ved at indbetale et årligt kontingent.
  3. Lokalforeninger fastsætter selv deres kontingent. Oplysninger om kontingentets størrelse og påkrævede indmeldelsesoplysninger forefindes på de enkelte lokalafdelingers hjemmeside.
Link til de enkelte lokalafdelingers indmeldelsessider med oplysninger om kontingent m.m.:

Yderligere oplysninger om medlemskab:

  • Hvis man ikke er bosiddende i Danmark, vil høre om mulighederne for at være medlem af en anden afdeling end den, der findes i ens bopælsregion, eller man har andre spørgsmål til medlemskab, er man meget velkommen til at rette henvendelse til Landsledelsen på mail@dkrus.dk
  • Landsdækkende firmaer og organisationer kan optages som kollektive medlemmer af Dansk-Russisk Forening ved at rette henvendelse til Landsledelsen på mail@dkrus.dk.