Foreningsnyt - Foreningshistorie

Karsten Jakob Møller nyt æresmedlem 2021

(10.02.2021) På landsledelsesmødet den 3. januar 2021 var der fuld enighed om at tilbyde tidl. generalmajor og nuværende senioranalytiker ved Det Danske Institut for Internationale Studier Karsten Jakob Møller æresmedlemsskab af landsforeningen, på baggrund af hans langvarige indsats for dansk-russisk forståelse, især inden for sikkerhedspolitikken, som en anerkendelse af, at der er få danskere siden vor gamle formand Hermod Lannung, som har gjort så meget for at bringe Danmark og Rusland nærmere hinanden.

Nævnes må bl.a. hans indsats som chef for Forsvarsakademiet for at bibringe danske officerer under uddannelse et førstehåndskendskab til Rusland som nation og samfund, og hans indsats som chef for NATOs forbindelseskontor i Moskva 1998-2000.

Karsten Møller, der taler flydende russisk, har gennem årene udfoldet en oplyst og pragmatisk indsats for dansk sikkerhedspolitik med internationalt perspektiv, ikke mindst med henblik på vores store nabo Rusland.
At den tillidsopbygning mellem vore to lande, som dengang var i fuld gang og kulminerede i 2010, desværre ikke er fortsat som vi håbede i det følgende årti, ændrer ikke det faktum, at Karsten Møller har gjort en stor indsats i Dansk-Russisk Forenings ånd, også som foredragsholder ved arrangementer i lokalafdelingerne og oplægsholder på flere Ruslandskonferencer, og siden hen som foredragsholder, rejseleder og forfatter til bøger og artikler om vort store naboland, herunder bogen "Fra Kaos til Putin. Brudstykker af det moderne Ruslands historie" fra 2008.

Hans hidtil seneste artikel er hans bidrag til bogen "Ny kold krig" fra 2018 (red. af Marie Krarup)

Situationen omkring bestyrelsen i Region Hovedstaden 2020

(15.02.2021) Landsledelsen har i slutningen af 2020 måttet tage stilling til bestyrelsen for Region Hovedstaden. Efterfølgende har Landsledelsen postet følgende på Facebook i gruppen for Dansk-Russisk Forening:

"Udtalelse fra Landsledelsen vedr. situationen omkring bestyrelsen i Region Hovedstaden:

Landsledelsen har besluttet – på baggrund af modtaget mail fra fire ud af fem bestyrelsesmedlemmer fra Københavnsafdelingen – at anerkende den omkonstituering som flertallet af Københavnsbestyrelsen har set sig nødsaget til at foretage efter længere tids uoverensstemmelse med den hidtidige bestyrelsesformand Erik Insula.

Landsledelsen tog udgangspunkt i det faktum, at formanden for lokalafdelingen, som det fremgår af afdelingens vedtægter, ikke er valgt på afdelingens generalforsamling, men ved det konstituerende bestyrelsesmøde, og at et formandsskifte således er muligt ved en simpel omkonstituering, hvis der som i dette tilfælde er tale om, at den øvrige bestyrelse varigt har mistet tilliden til formanden.

Når landsledelsen ikke har set det som en mulighed at forsøge at mægle mellem parterne, skyldes det bl.a. at formanden uden de øvrige bestyrelsesmedlemmers eller landsledelsens godkendelse har offentliggjort intern korrespondance mellem ham og et andet bestyrelsesmedlem i et eksternt medie (Dagbladet Arbejderen), hvilket opleves som et klart tillidsbrud af den øvrige bestyrelse.

Uanset den betydelige energi, Erik Insula har lagt i formandshvervet, og som også landsledelsen påskønner, måtte landsledelsen konkludere, at den foretagne omkonstituering i bestyrelsen for Københavnsafdelingen har været både lovlig og nødvendig.

Til ny formand for Københavnsafdelingen har de fire bestyrelsesmedlemmer af deres midte valgt Carl Erik Foverskov, som desuden fortsætter som afdelingens repræsentant i landsledelsen og kontakt til Det Russiske Center for Videnskab og Kultur. Lis Foverskov fortsætter som lokalafdelingens kasserer, Irina Bjørnø som dens sekretær.

Dette er hermed godkendt af landsledelsen (Carl Erik Foverskov har ikke deltaget i afgørelsen af habilitetsgrunde). /Landsledelsen".

Landsmøde 2020 afholdt

(15.02.2021) Lørdag den 10. oktober 2020 afholdt Dansk-Russisk Forening sit landsmøde i Aalborg på Kompas Hotel efter en udsættelse fra afholdelse i foråret på grund af corona-nedlukning.

Dagen blev indledt med et offentligt foredrag af landsformand Karsten Fledelius, landsnæstformand Kim Frederichsen og landsledelsesmedlem Carl Erik Foverskov, som sammen stillede spørgsmål om, hvad fordomme er, hvilke fordomme der historisk og aktuelt har eksisteret i Danmark og blandt danskere om Rusland, og sidst, men ikke mindst, hvad der sker med sådanne fordomme, hvis man rejser til Rusland og mødes med russerne.
Konklusionen lød, at det personlige møde mellem mennesker er det bedste middel til at få fordomme til at forsvinde som dug for solen.

Om eftermiddagen gik de delegerede over til den mere alvorlige del af programmet, og det udsatte landsmøde blev gennemført.
Karsten Fledelius blev genvalgt som landsformand og Jørgen Luxhøj som landskasserer, inden forsamlingen godkendte de regionale indstillinger til medlemmer af landsledelsen.

Den nyvalgte landsledelse er nu klar til at tage fat på nye opgaver, og først og fremmest vil den fortsat undersøge mulighederne for at gennemføre den årlige konference på Christiansborg, denne gang - i lyset af FN's 75 års jubilæum - med arbejdstitlen "Danmark, Rusland og samarbejdet i Østersøregionen i lyset af FN' verdensmål".

Landsmødet 2020 er yderligere omtalt

  • med egen side i afsnittet Landsmøder på hjemmesiden
  • i årsbrevet for 2020 - udsendt til alle medlemmer - optages forskudt på hjemmesiden i afsnittet Årsbreve
  • i referat udsendt til de delegerede

Mindeord om Asger 2019

Asger Håkon Pedersen 01.02.1945 - 16.3.2019

"Dansk-Russisk Forening har med dybeste sorg modtaget beskeden om, at vores mangeårige Københavnsformand, kasserer samt tidligere landsnæstformand og landssekretær Asger Pedersen, der har har modtaget flere sovjetiske/russiske hæderstegn for sit store arbejde for dansk-russisk kulturelt og mellemfolkeligt samvirke, er blevet fundet død i sit hjem. Asger Pedersens bortgang efterlader et enormt tomrum i foreningen og endnu større sko at fylde ud. Æret været Asger Pedersens minde."
/ Landsledelsen


Ушёл из жизни наш добрый и многолетний друг-Асгер Педерсен. В течение длительного периода времени он возглавлял копенгагенский офис датско-российской ассоциации, которая до распада Советского Союза носила название "Общество дружбы Дания-СССР". Асгер всегда был рядом с нами, помогал во многих вопросах, был человеком с открытым сердцем и доброй душой. То поколение датских коммунистов с большим уважением относилось к СССР, а затем и к России. Вечная память и соболезнования родным, близким и коллегам!

Vor gode og mangeårige ven Asger Pedersen er gået bort. I en lang periode stod han i spidsen for Københavnsafdelingen af Dansk-Russisk Forening, som indtil Sovjetunionens opløsning bar navnet Samfundet for venskab mellem Danmark og Sovjetunionen. Asger stod altid ved vor side, hjalp os med mange problemer, var et menneske med et åbent hjerte og en god sjæl. Den generation af danske kommunister forholdt sig med stor respekt over for Sovjet, og derefter over for Rusland. I evig erindring om Asger og i dyb medfølelse med hans slægtninge, nære venner og kolleger!
/ Artem Markajan - direktøren for det russiske kulturinstitut - lagde dette smukke mindeord om Asger på sin personlige FB profil .


"Det er med stor sorg, at vi her i Aalborg har modtaget meddelelsen om Asgers død. Vi vil huske Asger som en herlig mand der med stor varme og humor var en utrættelig og værdifuld forkæmper for dansk-russisk samvirke. Ham vil vi virkeligt savne i landsledelsen og her i Aalborg er vi dybt berørte over Asgers død. Vi bakker helt op om de mindeord og den skrivelse som Kim og Karsten allerede har formuleret, og vi vil herfra støtte alt hvad vi kan omkring det fremadrettede praktiske arbejde. Æret være Asgers minde."
/ Kai Hjorth, Dansk-Russisk Forening i Aalborg


"I Sjællandsafdelingen har vi modtaget meddelelsen om Asgers død med stor sorg, Vi vil savne ham i landsledelsen for hans utrættelige kamp for dansk-russisk samarbejde og for hans lune anekdoter om dette samarbejde fra begyndelsen af hans karriere til vor tid. Det bliver især svært at finde en erstatter for Asger som logistikmedarbejder i forbindelse med Ruslandskonferencerne, som altid har været hans spidskompetence.
Ligesom de andre afdelinger vil Sjællandsafdelingen på alle måder bakke op om det fremadrettede praktiske arbejde, som bliver konsekvensen af Asgers bortgang. Æret være Asgers minde."
/ Gunvor Andersen, Dansk-Russisk Forening, Sjælland.


"Asger var unægtelig en stor personlighed med mange talenter. Han udgjorde en væsentlig del af Dansk Russisk Forening, ikke mindst i forhold til Østersøsamarbejdet. Vi håber, at det lykkedes, at finde den rette person, der kan fortsætte afdelingen i Asgers ånd."
/ Sonja Haugaard Christensen , Dansk Russisk Forening Midtjylland


Trofast støtte af FN-forbundet, Asger Pedersen er død, 74 år gammel.

Asger var en ildsjæl for den mellemfolkelige relation mellem Danmark og Rusland. Vi lærte ham at kende i FN-forbundet, da han blev valgt ind i vores repræsentantskab tilbage i 1990 som forbindelsesled mellem FN-forbundet og Dansk-Russisk Forening - med perioder i bestyrelsen undervejs.

Vi vil huske Asger som den uundværlige drivkraft bag samarbejdet om den årligt tilbagevendende Ruslandskonference på Christiansborg; som den trofaste støtte til FN-forbundet og vores arbejde for den folkelige forankring af det multilaterale samarbejde; og ikke mindst for hans tolerance i mødet med andre, hans humoristiske sans og den altid korte vej til hans skæve smil.
/ FN.forbundet


Asger Haakon Pedersen (01.02.1945 - 16.3.2019) er afgået ved døden

Østersø NGO Netværk, Danmark, har med dybeste sorg modtaget besked om, at vores regnskabsfører siden 2009, Asger Haakon Pedersen, den 16. marts 2019 er afgået ved døden.
Det skete mindre end en uge efter at Asger havde været dirigent ved Østersø NGO Netværkets årsmøde, og blev genvalgt til koordinationsgruppen.

Med Asgers bortgang tager vi afsked med en af ”the founding fathers”. I forbindelse med et jubilæum i Dansk-Russisk forening var han en af de få personer, der fik ideen til at arrangere det første Østersø NGO møde i 2001 i København. Asger bevarede gennem årene en stor interesse for samarbejdet med de folkelige organisationer i Østersøregionen.

Hvis der var behov for hjælp, kunne man altid stole på Asger. Da vi i 2009 arrangerede NGO Forum i Helsingør, tilbragte Asger en hel dag i Kastrup Lufthavn for at give vores gæster en god modtagelse. Asger var også altid den, der var ansvarlig for de praktiske opgaver som deltagerregistrering, rejsetilrettelæggelse, betalingsoverførsler, bestilling af fortæring til årsmøde og meget mere.

Asger havde også store diplomatiske evner. Ved NGO Forum i Finland 2016 lykkedes det ham at få russerne til at acceptere, at der blev indsat bemærkning om rettigheder til seksuelle minoriteter i sluterklæringen.

Asger stod altid ved vor side, hjalp os med mange problemer.

Når alt dette er sagt, er det ikke mindst mennesket Asger, som vi kommer til at savne. Han var en stor personlighed, utrolig intelligent og en varm og rar person. Han var et menneske med et åbent hjerte og en god sjæl.

Han vil blive savnet. Et kæmpetab for Østersøsamarbejde. Må han hvile i fred.

Æret være hans minde.

Koordinationsgruppen for Østersø NGO Netværk


"This is truly shock and sadness for all of us. All these days I see his face, glowing eyes and a smile. He is so big and kind, very attentive! Such a terrible loss for all of us! I am mentally with you and my warm heartfelt words for all of you".
Alla Nazarova - formand for AWE Rusland

Leo Pilgaard - Мы чтим его память

(01.05.17) Den 23. marts 2017 døde æresmedlem af Dansk-Russisk Forening Leo Pilgaard i en alder af 81 år. Leo var et meget aktivt medlem af Dansk-Russisk Forening både i landsforeningen, hvor han var landssekretær, og i den lokale Aalborg forening, som han faktisk genstartede for derefter at være formand i over 10 år. Mange mennesker både i Danmark og Rusland kendte Leo. Og der går historier om ham. Således fortæller vores landskasserer Asger: "Typisk også for Leo, at da vi i 2000 fik invitation til at komme til Moskva og være med til at fejre Rossotrudnichestvos's 75-års jubilæum, og vi skulle selv betale flybilletten, så meldte Leo sig - han havde så mange bonuspoint hos SAS, at det kunne han klare uden udgift for foreningen. Han tog af sted, holdt en tale, og - efter hans egen beskrivelse - fik et stort kys af formanden for den russiske værtsorganisation, Valentina Teresjkova (verdens første kvindelige kosmonaut, 1963). Og Leo tænkte, at det skulle han gengælde, så han trykkede på med et stort gengældelseskys - det vakte jubel!".

Julestue med koncert.

(11.12.16) Den 3. december afholdt Dansk-Russisk Forening København julestue med gløg og varme æbleskiver - og lidt sang og underholdning. En rigtig hyggelig eftermiddag med julestemning. Et par dage efter kunne man på Facebook siden for Russisk Center For Videnskab og Kultur læse om en julekoncert med teatergruppen "Dialog", der var blevet afholdt i foreningen. Man kneb sig i armen - jo - det var godt nok en lidt pompøs anmeldelse af egen julestue. Men lad gå - alt er godt, når det fremmer forståelsen mellem Rusland og Danmark. - Læs mere på Københavns hjemmeside.

Lyt til konferencen om "Danmark, Rusland og Arktis".

(02.12.16) Hjemmesiden om den 28. Ruslandskonference om "Danmark, Rusland og Arktis" den 11.11.16 er nu udbygget med lydoptagelser af samtlige indlæg og også af spørgsmål fra salen. Lyden er på originalsproget og parallelt hermed kan vælges den simultantolkning til og fra russisk, som kom fra translatørboksene. Sammen med indlæggene findes også de viste power-points og eventuelle links til omtalte rapporter. Hvis du ikke selv var med til konferencen, så har du nu chancen for at høre den. Det er næsten ligesom at være der selv. Vælg siden 28. Ruslandskonference: Danmark, Rusland og Arktis.

Program til 28. Ruslandskonference.

(20.10.16) Aftaler med oplægsholderne er nu på plads, og programmet er offentliggjort. Første del om de oprindelige folkeslag bliver behandlet af ph.d. Павел Суляндзига og lektor Frank Sejersen. Anden del om energi- og sikkerhedspolitik får oplæg fra professor Александр Сергунин, projektforsker Kristian Søby Kristensen og kontreadmiral Nils Wang. Kongressen indledes og afrundes af landformand Karsten Fledelius, mens Xenia Stampe byder velkommen. Se programmet og anvisninger om tilmelding på siden 28. Ruslandskonference: Danmark, Rusland og Arktis.

Danmark, Rusland og Arktis.

(09.10.16) Den 28. Ruslandskonference handler om Danmark, Rusland og Arktis med et to-delt program. 1. del: De oprindelige folkeslag og 2. del: Energi- og sikkerhedspolitik. Konferencen finder sted fredag den 11. november 2016, 13.00 – 17.30 i Fællessalen på Christiansborg. Der vil være dansk-russisk simultantolkning. Forudgående tilmelding er nødvendig. - Endeligt program udsendes snarest. - Der er åbnet for tilmelding.

DRF leverer appetitvækker til zarens måltid

(31.08.16) I 1716 kom zar Peter forbi Nykøbing Falster, hvor han ifølge en ung apotekersøn "los sig der servere med Rug- og Hvede-Brød, Smør, hollandsk Ost, Gottøl, Brendeviin og Viin, og især hoved hand god Dantziger-Pryssing" og hvor "naar hand hafde smurt sig et Stycke Smørre-Brød, slickede hand altid Smørret reent af Knifven igien". I årets anledning arrangerer og serverer museet Falsters Minder en moderne fortolkning af dette måltid. I timerne før leverer 3 medlemmer af Dansk Russisk Forening - Karsten Fledelius, Anne Hedeager Krag og Kim Frederichsen - appetitvækkere i form af flere foredrag. - Oplæg og tilmelding - Detaljeret program

Hjælp til gymnasieklasse

(07.08.16)En gymnasieklasse fra Tietgen Handelsgymnasium i Odense er ved at planlægge en studietur til Rusland og rettede en henvendelse til Dansk Russisk Forening. Næstformand Kim har holdt et foredrag for dem om Ruslands historie, kultur og samfundsforhold. Videre er de sat i forbindelse med Jekaterina Tjimiris fra RIAC samt Artem Markarjan fra Russisk Center for videnskab og kultur i Danmark, der hjælper dem med at få foredrag på et russisk universitet.

Udtalelse om forholdet mellem Rusland og Vesten

(01.07.16) Dansk Russisk Forening har dd udsendt en udtalelse. Foreningen udtrykker sin dybe bekymring over den fortsat spændte situation mellem Rusland, NATO og EU. Der er i dag brug for genopbygning af tilliden og samarbejde, både i de aktuelle konflikter og på andre områder, som f.eks. det arktiske spørgsmål, der er temaet for foreningens konference den 11. november 2016 på Christiansborg. Læs udtalelsen

Sommerudflugt til Springeren

(24.06.16) Aalborg afdelingen holdt sommerudflugt søndag den 12. juni. Det var samtidig årsafslutning for Den Russiske Skole, Aalborg afdelingens sproglige og kulturelle legestue for børn med russiske rødder. Der var 33 - deraf halvdelen børn - som mødte op på det maritime oplevelsescenter Springeren, hvor den særlige attraktion er en gammel koldkrigsubåd med russiske navne på torpedoerne. Læs om dagen og se billeder på Aalborgs hjemmeside

Landsformanden og landskasserer genvalgt.

(22.06.16) Vedtægterne i Dansk Russisk Forening foreskriver, at landsformand og landskasserer vælges direkte på Landsmødet, mens lokalforeningerne indstiller medlemmer til Landsledelsen. Landsformand Karsten Fledelius og landskasserer Asger Petersen blev genvalgt på Landsmødet den 22.5. Indstillinger til medlem af Landsledelsen blev godkendt, og endelig blev der som revisorer genvalgt Per Eriksen og nyvalgt Jytte Lindgaard. Se den nye landsledelse

Nyt arbejdsprogram

(15.06.16) Landsmødet den 22. maj vedtog et nyt arbejdsprogram for det fremtidige arbejde. Landsledelsens forslag med 16 punkter fiktilføjet et ekstra punkt 17: Udvikling af firmasponsorater, da det er en forudsætning for programmet, at der kan findes tilstrækkelig økonomi. Arbejdsprogrammet har punkter, der gælder både for Landsforeningen, lokalforeningerne - og faktisk også for de enkelte medlemmer. Læs det nye arbejdsprogram

Det er vores mission af formidle Rusland

(08.06.16) Landsformanden Karsten Fledelius havde fremsendt sin beretning om landsforeningens virksomhed 2014-16 på forhånd til Landsmødet den 22.05.16. Den blev fulgt op mundtligt om nødvendigheden af at udrydde misforståelser om Rusland i den offentlige debat. Det er vores mission af formidle Rusland, sagde formanden, som videre kom ind på hjemmesidens muligheder for at understrege ejerskabet af foreningen. Beretningen blev godkendt. - Læs beretningen .

Ny hjemmeside undervejs

(29.05.16) Dansk Russisk Forening arbejder på at få en ny hjemmeside. Landsforeningens og lokalforeningers hjemmesider skal fremstå med et ensartet udtryk, der viser en samlet forening. Som et første pilotprojekt er Aalborgs hjemmeside blevet redesignet med en ny lettilgængelig teknik, som gør det let straks at ajourføre siden med de nyeste oplysninger. Siden kan også anvendes på tablets og smartphones. Se ny hjemmeside for Aalborg

Ulrik Eskildsen nyt æresmedlem

(27.05.16) Landsmødet den 22.05.16 udnævnte Ulrik Eskildsen til æresmedlem. Ulrik har været formand for Aalborg-afdelingen 2001 – 2015, lokal webmaster og senere landswebmaster 2011 – 2016. Den nye hjemmeside vil komme til at ”stå på skuldrene af en gigant”, udtaler Landsformanden. - Aalborg har i forvejen Leo Pilgaard som æresmedlem.

Kan Grundtvig fremme grænseoverskridende kontakt?

(26.05.16) Dansk Russisk Forenings Sjællandsafdeling har den 2. april gennemført den 4. konference i rækken om ”Grundtvig og Rusland”. De viser, at Grundtvigs ord fortsat er levende, og at især hans tanker om opdragelse og uddannelse stadig kan interessere og inspirere både i Danmark og Rusland. - Læs mere: rapport fra Vartov-konferencen 2016


Ældre nyhedsklip kan læses i nyhedsarkivet, tryk her