Årsbreve fra Dansk-Russisk Forening

Hvert år (som regel i januar eller februar) udsender Dansk-Russisk Forening et årsbrev direkte til medlemmerne.

Årsbrevet er nummereret med det forløbne års årstal.

Beslutningen om at udgive Årsbrevene blev taget i forlængelse af landsmødet i 2014 på baggrund af et ønske om at styrke den interne sammenhængskraft i foreningen.

Da nogle artikler kan være af almindelig interesse, bliver et Årsbrev 6 måneder senere gjort offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden.

Årsbrevet indeholder information om, hvad der er foregået i de enkelte afdelinger i årets løb, en hilsen fra landsformanden indeholdende en analyse af det aktuelle forhold mellem Danmark og Rusland, artikler om de årlige Ruslandskonferencer samt artikler om andre arrangementer, hvor repræsentanter for Dansk-Russisk Forening (som regel medlemmer af Landsledelsen) har deltaget, eller hvor foreningen har været medarrangører og som må siges at være af almen interesse for medlemmerne.

Før vi begyndte at udsende årsbrevene, udsendte landsformanden hvert år en nytårshilsen til medlemmerne, der i form og indhold svarer meget til den hilsen, der nu bringes i Årsbrevet. Da de også kommenterer på de dansk-russiske forhold i deres samtid, har vi valgt også at gøre dem tilgængelige her på siden.

Årsbrevene er i PDF-format, og de kan samtidig være store. De kan derfor tage lang tid at loade.