Grundtvig-netværk
Grundtvig og Rusland
    Dansk-Russisk Forening, Sjælland, har gennem en årrække afholdt en række konferencer med fokus på Grundtvig og Rusland:
  • på Udby Kro i 2012
  • på Rønnebæksholm i 2013
  • i Moskva i 2014
  • på Vartov i 2016.
Efter konferencerne udgav vi en e-publikation, som bl.a. bygger på foredrag fra de fire konferencer. Den er udgivet på Dansk-Russisk Forenings Forlag, hvor den kan downloades gratis:

Grundtvig og Rusland
Redigeret af Gunvor Andersen og Grete Gellert.
Dansk-Russisk Forenings Forlag, 2017

Vi lavede endvidere et Grundtvig-netværk, hvor folk med interesse for Grundtvigs virkningshistorie i Rusland (og andre steder på kloden) kunne melde sig.
Da vi af økonomiske og arbejdsmæssige grunde ikke havde mulighed for at fortsætte samarbejdet med vores mange russiske kontakter, må Grundtvig-netværket betragtes som hvilende.

Nye ildsjæle har mulighed for at genoprette interessen for Grundtvig og Rusland, men skal være klar over, at det kræver et meget stort arbejde, som heldigvis også er utroligt spændende og berigende. Indsigt i fortolkningen af Grundtvigs tanker i russiske sammenhænge kunne endda danne grundlag for et forskningsprojekt.

På email-adressen grundtvig@dkrus.dk kan man kontakte Landsledelsen og Gunvor Andersen, som var initiativtager til projekterne.