Velkommen til den ny ”kolde krig” – om Rusland og udenrigspolitikken

Af Søren Riishøj .
Dansk-Russisk Forenings Forlag, 2017
120 sider, e-bog (pdf-fil)
ISBN: 978-87-998558-2-7

Søren Riishøj, lektor i statskundskab ved Syddansk Universitet, diskuterer det aktuelle forhold mellem Rusland og omverdenen, oghvad der aktuelt kendetegner Ruslands udenrigsrelationer, og hvorvidt der kan tales om en ny kold krig. I den forbindelse sætter han den nuværende verdensorden ind i i en kontekst af tidligere, historiske verdensordener og viser, hvordan forskellige teoretiske skoler vurder og analyserer international politik i almindelighed og Ruslands rolle i den nuværende verdensorden i særdeleshed.
Forfatteren diskuterer, hvilken rolle Rusland spiller i den nuværende verdensorden og giver en række eksempler på Ruslands rolle, politik og målsætninger ved at indgå i forskellige transnationale samarbejder som Den Eurasiske Union eller BRICS samarbejdet. Hvorved forholdet mellem Rusland og Ukraine også sættes ind i et større perspektiv. Afslutninsvis kommer Søren Riishøj ind på forholdet mellem EU og Rusland, både med hensyn til spørgsmålet om sanktionerne mod Rusland og forskellene i EU landenes stillingtagen til sanktionerne og til Rusland i det hele taget.
Bogen bygger på en omfattende brug af blandt andet en række central- og østeuropæiske medier, der normalt ikke anvendes, når Ruslands udenrigspolitiske stillingtagen diskuteres i Danmark.
Anmeldelser:
Download: Velkommen til den ny "kolde krig"