Grundtvig og Rusland

Redigeret af Gunvor Andersen og Grete Gellert.
Dansk-Russisk Forenings Forlag, 2017
218 sider, e-bog (pdf-fil), dansk og russisk
ISBN: 978-87-998558-1-0

Dansk-Russisk Forening i Region Sjælland har i årene 2012-2016 afholdt fire konferencer om ”Grundtvig og Rusland”, på Udby Kro og i Udby Præstegård, på Rønnebæksholm, i Moskva og på Vartov. Vi har nu samlet størsteparten af de foredrag, som blev holdt på disse konferencer i en e-publikation, som fokuserer dels på den danske forståelse af Grundtvig, dels på hvordan russiske kredse har modtaget og fortolket Grundtvigs tanker, bl.a. i sammenligningen med Tolstojs på mange måder beslægtede syn på opdragelse og uddannelse. Det er interessant at læse om, hvilke pædagogiske eksperimenter man i Rusland har realiseret i Grundtvigs ånd og ikke mindst om hvordan de indføjes i en sammenhæng, som ligger så langt fra dansk opfattelse af Grundtvig, at den så at sige får selvstændigt liv.
Alle artikler bringes på såvel dansk som russisk.
Anmeldelser:
Download: Grundtvig og Rusland