Dansk Selskab For Russisk Musik
Stiftet den 4. september 1992

Selskabet blev i 1992 stiftet af den nu afdøde lektor Erik Stahl. Han brændte med en legendarisk ildsjæl for russisk musik og nåede inden sin død i 98 at få udgivet 2 ud af i alt 3 bind af sit mammutværk om Den Russiske Musiks Historie. 
Musikere fra konservatoriet i Skt. Petersborg, der har gæstet Danmark, har været målløse over værkets informationsmængde og rigdom og dybt imponerede udtalt, at et sådant værk ikke en gang fandtes på russisk!

Formand for selskabet har siden stiftelsen være forfatteren, cand.pæd. - og den fra TVs musikquiz Kontrapunkt kendte musikekspert - Mogens Wenzel Andreasen.

SELSKABETS MÅL

Man har i disse år kunnet konstatere en stadig voksende interesse for østeuropæisk og først og fremmest russisk musik. Der er grund til at pege på, at russisk musikkultur har bragt inspiration til de øvrige nationer inden for det område, der tidligere betegnedes som Det Russiske Rige og senere som Sovjetunionen. Under indflydelse fra russisk musik har f.eks. de folkelige musikkulturer i Ukraine, Kaukasus og Centralasien kunnet danne basis for opbygningen af en europæisk præget musikkultur.

Vort selskab vil i første række vende opmærksomheden mod de umådelige rigdomme i russisk musikkultur, hvoraf kun lidt er kendt i verden uden for Rusland. Også musikken i andre østeuropæiske lande har vor interesse. Med de beskedne midler, vi har til rådighed, må vi koncentrere os om vokale og instrumentale kammermusikalske former og pleje samarbejde med bl.a. amatørkorbevægelsen.

Ved fremførelse af russisk vokalmusik foretrækker vi opførelser på originalsproget. Men vi råder over specialister, som kan tage sig af oversættelsen af tekster, som kan fremlægges for publikum ved vore koncerter.

Vi vil bestræbe os på at orientere publikum om baggrunden for de opførte værker, idet vi så vidt muligt søger at støtte en forståelse af musikkens menneskelige indhold.

Det gælder først og fremmest musik fra den romantiske periode, men i virkeligheden i lige så høj grad, hvor det drejer sig om musik af f.eks. Prokofjev og Sjostakovitsj.

For at kunne leve op til denne målsætning tænker vi os at ville arbejde ud fra følgende retningslinjer:

VIRKSOMHEDSFORMER

1. Selskabet søger i første række at drage kunstnere med særlig interesse for russisk musik ind i vores arbejde. Til det oplysningsarbejde, der skal drives i forbindelse med koncerterne, er det vigtigt at inddrage personer med særligt kendskab til russisk sprog og kultur. Selskabet skal ikke blot være et københavnsk foretagende, men vil med støtte fra vore medlemmer i først og fremmest Århus og Odense søge at afholde lokale koncerter.

2. Der skal afholdes mindst to koncerter om året.

3. Ved nogle af vore koncerter kan de medvirkende kun få et symbolsk honorar, men hvor det er muligt, vil vi søge at opnå støtte fra fonde og sponsorer.

4. Vi vil, når lejlighed bydes, etablere samarbejde med Danmarks Radio P2, fortrinsvis hvor det drejer sig om lødige værker, der sjældent eller aldrig opføres i Danmarks Radio.

5. Et samarbejde med amatørkorbevægelsen i Danmark søges etableret, især med henblik på opførelse af russisk og østeuropæisk kirkemusik.

6. Hvor det er muligt at bruge de moderne medier som film og video, vil vi arrangere møder, hvor sjældent opførte russiske operaer og balletter forevises med kyndig indførelse i handling og baggrund.

7. Der er også grund til at forsøge at arrangere koncerter med tilrejsende kunstnere og ensembler fra Østeuropa, gerne i samarbejde med Danmarks Radio P2.

Bestyrelsen for DANSK SELSKAB FOR RUSSISK MUSIK:

Formand: Mogens Wenzel Andreasen, Gustav Johannsensvej 8, 2000 Frederiksberg, tlf. 3874 3480 - fax 3874 3386

Næstformand: Alexander Vaulin, Høje Gladsaxe 27, 2860 Søborg, tlf. 3956 2716

Kasserer: Per Tulinius, Sankt Nikolaj Vej 9, 2.th., 1953 Frederiksberg C, tlf. 3537 1347

Sekretær: Inger Axelsen, Sarabjerg 14, 8660 Skanderborg, tlf. 8652 3877 - fax 8652 5520

Bestyrelsesmedlem: Erik Adrian, Humlehusene 104, 2620 Albertslund, tlf. 4345 0465 - fax 4345 0187

Henvendelse om medlemsskab og om Selskabets virke rettes bedst til Selskabets formand eller sekretær.

Kontingent: Enkeltpersoner og ægtepar: kr. 185 årligt, pensionister og studerende: kr. 85 årligt.

Opdateret d. 02-02-07HyperCounter