Oversigt over Dansk-Russisk Forenings
repræsentanter i eksterne sammenhænge

FN-forbundet

FN-forbundet DRF er kollektivt kontingentbetalende medlem. Som medlem for to år af repræsentantskabet sidder Asger Pedersen (genvalgt, siden 1990) og på landsmødet 27.- 28. oktober 2012 tillige valgt som 1. suppleant til bestyrelsen med møderet. Repræsentantskabet mødes to gange årligt, påser opfyldelsen af den landsmødevedtagne strategi og handlingsplan samt godkender regnskabet. Bestyrelsen mødes 7-8 gange om året og udfører traditionelle bestyrelsesopgaver.

Østersø NGO Netværk, Danmark (tidligere DANFØ)

DRF er tilsluttet dette netværk. Asger Pedersen sidder i Koordinationsgruppen sammen med 6 repræsentanter for andre organisationer. Asgers funktion: regnskabsfører, intet kontingent.

Rådet for Menneskerettigheder

Rådgivende organ under Institut for Menneskerettigheder. DRF er p.t. ikke optaget som medlem. Æresmedlem Kjeld Aakjær er medlem af Rådets UPR-udvalg (Universal Periodic Review).

KUKS - Komiteen for Udlandsforeningers Kulturelle Samvirke

DRF er tilsluttet. DRF's landsformand og Københavnsformand deltager i årsmøderne. Intet kontingent.Revideret den 1. september 2014