Medlem af Dansk-Russisk Forening

Sådan kan du blive medlem:
D
u bliver medlem ved at indbetale et årligt kontingent.
Du kan frit vælge, om du vil være medlem direkte under landsforeningen, eller om du vil være medlem af en lokalforening!
Lokalforeninger fastsætter selv deres kontingent.

Som medlem opnår du en række fordele, bl.a.:
Gratis adgang eller rabat til en række arrangementer
Indflydelse på foreningens drift og ledelse
Information udsendes jævnligt til mail listen
Mulighed for at deltage i arrangementer i Landsforeningen
Gratis lån af film fra Landsforeningen

Årligt medlemkontingent for Landsforeningen i 2013-2014:
Enkeltmedlemmer: 150 kr.
Samboende: 230 kr.
Lokale kollektive medlemmer: 500 kr.
Lokalforeninger / medlemskredse betaler 70 kr. pr. medlem til landsforeningen.

Betaling:
Kontingentet indbetales på foreningens konto:
Nordea Bank: reg.nr. 2490, kontonr. 0564951331

Foreningen har SE-nr. 29 66 89 06