Foreningsnyt - Foreningshistorie

Leo Pilgaard - Мы чтим его память

(01.05.17) Den 23. marts 2017 døde æresmedlem af Dansk-Russisk Forening Leo Pilgaard i en alder af 81 år. Leo var et meget aktivt medlem af Dansk-Russisk Forening både i landsforeningen, hvor han var landssekretær, og i den lokale Aalborg forening, som han faktisk genstartede for derefter at være formand i over 10 år. Mange mennesker både i Danmark og Rusland kendte Leo. Og der går historier om ham. Således fortæller vores landskasserer Asger: "Typisk også for Leo, at da vi i 2000 fik invitation til at komme til Moskva og være med til at fejre Rossotrudnichestvos's 75-års jubilæum, og vi skulle selv betale flybilletten, så meldte Leo sig - han havde så mange bonuspoint hos SAS, at det kunne han klare uden udgift for foreningen. Han tog af sted, holdt en tale, og - efter hans egen beskrivelse - fik et stort kys af formanden for den russiske værtsorganisation, Valentina Teresjkova (verdens første kvindelige kosmonaut, 1963). Og Leo tænkte, at det skulle han gengælde, så han trykkede på med et stort gengældelseskys - det vakte jubel!".

Julestue med koncert.

(11.12.16) Den 3. december afholdt Dansk-Russisk Forening København julestue med gløg og varme æbleskiver - og lidt sang og underholdning. En rigtig hyggelig eftermiddag med julestemning. Et par dage efter kunne man på Facebook siden for Russisk Center For Videnskab og Kultur læse om en julekoncert med teatergruppen "Dialog", der var blevet afholdt i foreningen. Man kneb sig i armen - jo - det var godt nok en lidt pompøs anmeldelse af egen julestue. Men lad gå - alt er godt, når det fremmer forståelsen mellem Rusland og Danmark. - Læs mere på Københavns hjemmeside.

Lyt til konferencen om "Danmark, Rusland og Arktis".

(02.12.16) Hjemmesiden om den 28. Ruslandskonference om "Danmark, Rusland og Arktis" den 11.11.16 er nu udbygget med lydoptagelser af samtlige indlæg og også af spørgsmål fra salen. Lyden er på originalsproget og parallelt hermed kan vælges den simultantolkning til og fra russisk, som kom fra translatørboksene. Sammen med indlæggene findes også de viste power-points og eventuelle links til omtalte rapporter. Hvis du ikke selv var med til konferencen, så har du nu chancen for at høre den. Det er næsten ligesom at være der selv. Vælg siden 28. Ruslandskonference: Danmark, Rusland og Arktis.

Program til 28. Ruslandskonference.

(20.10.16) Aftaler med oplægsholderne er nu på plads, og programmet er offentliggjort. Første del om de oprindelige folkeslag bliver behandlet af ph.d. Павел Суляндзига og lektor Frank Sejersen. Anden del om energi- og sikkerhedspolitik får oplæg fra professor Александр Сергунин, projektforsker Kristian Søby Kristensen og kontreadmiral Nils Wang. Kongressen indledes og afrundes af landformand Karsten Fledelius, mens Xenia Stampe byder velkommen. Se programmet og anvisninger om tilmelding på siden 28. Ruslandskonference: Danmark, Rusland og Arktis.

Danmark, Rusland og Arktis.

(09.10.16) Den 28. Ruslandskonference handler om Danmark, Rusland og Arktis med et to-delt program. 1. del: De oprindelige folkeslag og 2. del: Energi- og sikkerhedspolitik. Konferencen finder sted fredag den 11. november 2016, 13.00 – 17.30 i Fællessalen på Christiansborg. Der vil være dansk-russisk simultantolkning. Forudgående tilmelding er nødvendig. - Endeligt program udsendes snarest. - Der er åbnet for tilmelding.

DRF leverer appetitvækker til zarens måltid

(31.08.16) I 1716 kom zar Peter forbi Nykøbing Falster, hvor han ifølge en ung apotekersøn "los sig der servere med Rug- og Hvede-Brød, Smør, hollandsk Ost, Gottøl, Brendeviin og Viin, og især hoved hand god Dantziger-Pryssing" og hvor "naar hand hafde smurt sig et Stycke Smørre-Brød, slickede hand altid Smørret reent af Knifven igien". I årets anledning arrangerer og serverer museet Falsters Minder en moderne fortolkning af dette måltid. I timerne før leverer 3 medlemmer af Dansk Russisk Forening - Karsten Fledelius, Anne Hedeager Krag og Kim Frederichsen - appetitvækkere i form af flere foredrag. - Oplæg og tilmelding - Detaljeret program

Hjælp til gymnasieklasse

(07.08.16)En gymnasieklasse fra Tietgen Handelsgymnasium i Odense er ved at planlægge en studietur til Rusland og rettede en henvendelse til Dansk Russisk Forening. Næstformand Kim har holdt et foredrag for dem om Ruslands historie, kultur og samfundsforhold. Videre er de sat i forbindelse med Jekaterina Tjimiris fra RIAC samt Artem Markarjan fra Russisk Center for videnskab og kultur i Danmark, der hjælper dem med at få foredrag på et russisk universitet.

Udtalelse om forholdet mellem Rusland og Vesten

(01.07.16) Dansk Russisk Forening har dd udsendt en udtalelse. Foreningen udtrykker sin dybe bekymring over den fortsat spændte situation mellem Rusland, NATO og EU. Der er i dag brug for genopbygning af tilliden og samarbejde, både i de aktuelle konflikter og på andre områder, som f.eks. det arktiske spørgsmål, der er temaet for foreningens konference den 11. november 2016 på Christiansborg. Læs udtalelsen

Sommerudflugt til Springeren

(24.06.16) Aalborg afdelingen holdt sommerudflugt søndag den 12. juni. Det var samtidig årsafslutning for Den Russiske Skole, Aalborg afdelingens sproglige og kulturelle legestue for børn med russiske rødder. Der var 33 - deraf halvdelen børn - som mødte op på det maritime oplevelsescenter Springeren, hvor den særlige attraktion er en gammel koldkrigsubåd med russiske navne på torpedoerne. Læs om dagen og se billeder på Aalborgs hjemmeside

Landsformanden og landskasserer genvalgt.

(22.06.16) Vedtægterne i Dansk Russisk Forening foreskriver, at landsformand og landskasserer vælges direkte på Landsmødet, mens lokalforeningerne indstiller medlemmer til Landsledelsen. Landsformand Karsten Fledelius og landskasserer Asger Petersen blev genvalgt på Landsmødet den 22.5. Indstillinger til medlem af Landsledelsen blev godkendt, og endelig blev der som revisorer genvalgt Per Eriksen og nyvalgt Jytte Lindgaard. Se den nye landsledelse

Nyt arbejdsprogram

(15.06.16) Landsmødet den 22. maj vedtog et nyt arbejdsprogram for det fremtidige arbejde. Landsledelsens forslag med 16 punkter fiktilføjet et ekstra punkt 17: Udvikling af firmasponsorater, da det er en forudsætning for programmet, at der kan findes tilstrækkelig økonomi. Arbejdsprogrammet har punkter, der gælder både for Landsforeningen, lokalforeningerne - og faktisk også for de enkelte medlemmer. Læs det nye arbejdsprogram

Det er vores mission af formidle Rusland

(08.06.16) Landsformanden Karsten Fledelius havde fremsendt sin beretning om landsforeningens virksomhed 2014-16 på forhånd til Landsmødet den 22.05.16. Den blev fulgt op mundtligt om nødvendigheden af at udrydde misforståelser om Rusland i den offentlige debat. Det er vores mission af formidle Rusland, sagde formanden, som videre kom ind på hjemmesidens muligheder for at understrege ejerskabet af foreningen. Beretningen blev godkendt. - Læs beretningen .

Ny hjemmeside undervejs

(29.05.16) Dansk Russisk Forening arbejder på at få en ny hjemmeside. Landsforeningens og lokalforeningers hjemmesider skal fremstå med et ensartet udtryk, der viser en samlet forening. Som et første pilotprojekt er Aalborgs hjemmeside blevet redesignet med en ny lettilgængelig teknik, som gør det let straks at ajourføre siden med de nyeste oplysninger. Siden kan også anvendes på tablets og smartphones. Se ny hjemmeside for Aalborg

Ulrik Eskildsen nyt æresmedlem

(27.05.16) Landsmødet den 22.05.16 udnævnte Ulrik Eskildsen til æresmedlem. Ulrik har været formand for Aalborg-afdelingen 2001 – 2015, lokal webmaster og senere landswebmaster 2011 – 2016. Den nye hjemmeside vil komme til at ”stå på skuldrene af en gigant”, udtaler Landsformanden. - Aalborg har i forvejen Leo Pilgaard som æresmedlem.

Kan Grundtvig fremme grænseoverskridende kontakt?

(26.05.16) Dansk Russisk Forenings Sjællandsafdeling har den 2. april gennemført den 4. konference i rækken om ”Grundtvig og Rusland”. De viser, at Grundtvigs ord fortsat er levende, og at især hans tanker om opdragelse og uddannelse stadig kan interessere og inspirere både i Danmark og Rusland. - Læs mere: rapport fra Vartov-konferencen 2016


Ældre nyhedsklip kan læses i nyhedsarkivet, tryk her