Grundtvig-netværk
Grundtvig og Rusland
    Dansk-Russisk Forening i Region Sjælland har afholdt fire konferencer om Grundtvig og Rusland: På Udby Kro i 2012, på Rønnebæksholm i 2013, i Moskva i 2014 og på Vartov i 2016.

Samtlige konferencer har været finansieret af Folmer & Helle Wistis Fond for International Forståelse.

I forlængelse af disse konferencer har vi oprettet et Grundtvig-netværk, som henvender sig til alle, som interesserer sig for historikeren, præsten, digteren, politikeren, skolemanden og nationsbyggeren N.F.S. Grundtvig, og især for, hvordan hans tanker har bredt sig ud i verden – især til Rusland. Ud fra de erfaringer, vi har gjort i forbindelse med konferencerne, så har Grundtvig, bl.a. i russiske uddannelsessammenhænge, spillet en hidtil upåagtet rolle, som kun de færreste danskere har haft kendskab til.

For at belyse denne rolle arbejder udvalget i øjeblikket på en e - publikation, som bygger på papers fra de fire konferencer. Publikationen skal udgives på Dansk-Russisk Forenings Forlag.

Vi håber, at alle, som er interesseret i dette bidrag til Grundtvigs virkningshistorie, vil tilmelde sig netværket. Vi modtager også meget gerne andre eksempler på, hvilken rolle Grundtvig har spillet udenfor landets grænser. Vi håber, at netværket kan danne en ramme om aktiviteter, som udspringer af eller er beslægtede med disse konferencer og være et forum for udvekslinger af synspunkter på Grundtvigs betydning internationalt.

Sådan tilmelder du dig til Grundtvig-netværk:
- send en mail til grundtvig.netvaerk@gmail.com
- med oplysninger om: navn, adresse, telefonnummer (fastnet og / eller mobil) , e-mailadresse, samt evt. arbejdsplads / organisation.